فیلمی برای تجلیل از جعفر پناهی در جشنواره سینمایی کن

فیلمی از نادر تکمیل همایون برای تجلیل از جعفر پناهی سینماگر در بند ایرانی که در جشنواره سینمایی کن در افتتاحیه بخش نوعی نگاه به نمایش در آمد


دانلود
mp4 - 3gp