فیلم مستند - حماسه پل کالج

flv 97 mb*** http://www.4shared.com/file/212333404/72c35274/0828_hemasehye_pol_college.html 3gp 68 mb*** http://www.4shared.com/file/212356652/5dcdd2f8/0828_hemasehye_pol_college.html ***

فیلم مستند حماسه پل کالج با ذکر جزئیات به حوادث اتفاق افتاده در چهارراه کالج تهران در روز عاشورا میپردازد و به صورت مستند صحنه هایی بدیع و واقعی را به تماشا میگذارد. از آنجا که در سکوت خبری و خفقان بیسابقه هر گونه تهمتی به جنبش سبز زده شد و هیاهوی هتک حرمت عاشورا را راه انداختند از تمام دوستان سبزی که این مستند را دانلود میکنند تقاضا میکنیم به حرمت خون شهدای عاشورای سبز این فیلم را تکثیر و در اختیار دیگرانی که دسترسی ندارند قرار دهید

با سپاس از جنبش سبز مشهد

CAUTION GRAPHIC VIDEO احتیاط، تصاویر به شدت تکان دهنده هستند

دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود

دانلود تمام فیلم
Mediafire flv 3gp