صدای کهریزک

سرخ سبز - دو سال از انتخابات خونین ریاست جمهوری سال ۸۸ می گذرد و زخم کهریزک نیز دو ساله شده است. فاجعه ی کهریزک و شکنجه و کشته شدن جوانان در این بازداشتگاه مخوف اگر چه توسط حاکمیت جمهوری اسلامی نیز مورد تایید قرار گرفته و مسولیت کشته شدن تنها سه تن از این جان باختگان توسط مسولان جمهوری اسلامی پذیرفته شده است اما خانواده های جان باختگان خودشان بهترین راویانِ فاجعه ی کهریزک هستند.

در طی این دو سال شش تن از خانواده های جان باختگان فاجعه ی کهریزک با رسانه های مختلف مصاحبه کرده و در مورد جزییات درد آور و تلخ شکنجه و ضرب و شتم عزیزان خود خبررسانی کرده اند. صدای سه تن از این خانواده ها را در این فیلم بشنوید. خانواده های رامین آقا زاده قهرمانی صدای پدر محمد کامرانی و صدای برادر امیر جوادی فر که پیشتر در فیلم شهیدای شهر نیز از نحوه جان باختن این جوانان معترض سخن گفته بودند.

مادر رامین آقا زاده ی قهرمانی که بعد از دو سال سکوت خود را شکسته است با صدایی شکسته شرح می دهد که در جریان حوادث پس از انتخابات، وقتی رامین آقازاده را احضار می کنند او نیز همانند خانواده امیر جوادی فر فرزند خود را به قانون تحویل داده است اما جسد فرزندش را به او برگردانده بودند