متهم ردیف اول - کیوسک

متهم ردیف اول را به یاد آرش و کامیار علایی ساخته بودیم، این ویدیو رو تقدیم میکنیم به ۱۵ روزنامه نگار دستگیر شده.
کیوسک


دانلود