فیلم تکمیلی برهان یک

پایگاه اطلاع رسانی مرجع سبز آیت الله دستغیب - حدیث سرو : فیلم تکمیل شده برهان یک، به گزارش کامل تری از حمله نیروهای لباس شخصی به مسجد قبا می پردازد. در این فیلم که از زاویه ای متفاوت فیلمبرداری شده، آغاز حمله به مسجد وسنگ پرانی بطرف اصحاب مسجد بخوبی نمایان است. البته بخاطر اینکه برخی از صحنه ها من جمله سخنرانی حضرت آیت الله العظمی دستغیب و سخنرانی نماینده رهبری در مسجددر مجموعه اول آمده بود برای اختصار از آوردن آنها صرفنظر شددانلود
مدیافایر - فورشرد