فیلم تازه منتشر شده ای از قتل ندا آقاسلطان

انتقال پیکر ندا آقاسلطان به بیمارستان توسط مردم

CAUTION GRAPHIC VIDEO احتیاط، تصاویر به شدت تکان دهنده هستند


دانلود در ۵ کیفیت
mp4-hd1080 39mb
mp4-hd720 22mb
mp4 7mb
flv 11mb
3gp 2mb