ترانه تلخ - آریا آرام نژاد


ترانه تلخ . . .

ترانه تلخ ، روایتی است از خودفریبی انسانهایی که از روی سادگی و روشن نگری ، بیشتر از کردار ، به شعارها دل می بندند . . .
این ترانه داستان زندگی من نیست !
ترانه برگرفته از بغضهای فروخورده پیرمردی است که تشنه عدالت بود

وبلاگ شخصی آریا آرام نژاد