نماهنگ سکوت - گل شیفته فراهانی


دانلود

آوا: گل شیفته فراهانی - موسیقی: اسفندیار منفردزاده - کلام: پویان - اجرا: هم نوازان آرام - کلیپ: سارا