نماهنگ / شهر غمگین بارانی من - تقدیم به خاطره خونین شهید امیر جوادی فر

شهر غمگین بارانی من، این تو و این غزل خوانی من
دکلمه اتنهایی : امیر جوادی فر
نما آهنگ : بابک جوادی فر، دکلمه : آرین ریس باف، شعر: رضا مقصدی


دانلود