نماهنگ - چهل روز گذشت - فراخوان مراسم اربعین آیت الله منتظری

مراسم اربعین آیت الله العظمی منتظری
جمعه ۱۱ بهمن ، ساعت ۳ الی ۵ بعد از ظهر
قم، بلوار شهید محمد منتظری، دفتر و بیت فقیه عالیقدر


دانلود