فیلم مستند دانشگاه سمنان

ایمیل دانشجویان دانشگاه سمنان به ویدیو بلاگ جنبش سبز ایران:
"سلام دانشجويان جنبش سبز دانشگاه سمنان در آستانه يكسالگي جنبش سبز اقدام به ساخت يك مستند از وقايع يكسال اخير دانشگاه نمودند.
اميد است دانشجويان ديگر دانشگاه ها نيز با ساخت چنين مستند هايي وقايع اين يكسال دانشگاه خود را به تصوير بكشند"
ا


دانلود
فورشرد - مدیافایر