نماهنگ يك روز خوب - آريا آرام نژاد

نماهنگ يك روز خوب با صدای هنرمند قهرمان آريا آرام نژاد كاری از جنبش سبز مشهد


دانلود
flv - mp3

دو نماهنگ دیگر از این ترانه
شماره یک
شماره سه