شهیدای شهر

کلیپی از مصاحبه هایم با خانواده های شهیدان جنبش سبز
مسیج علی نژاد

این فیلم را ببینید، صدای صاحبان درد است، صدای شهیدان شهر که نمایندگان یک جنبش متکثر هستند.

فیلم نوشت
*****
پیش از این وقتی با تک تک خانواده های کشته شدگان یک انتخابات خونین در ایران از راه دور مصاحبه می کردم، نمی دانستم این صدا ها که من و همکارانم در کسوت یک خبرنگار می شنویم و خبرش را می نویسیم و یک بار خوانده و بعد انگار همه چیز تمام می شود را دیگران هم تمایلی به شنیدن دارند یا نه اما با پیشنهاد دوستان به این باور رسیدم شاید، شاید، جمع شدن همه این صدا ها در کنار هم، مردم مان را هوشیار تر کند و حاکمیت ظلم را رسواتر. اگر این صدا برسد به آنها…

صدای مادر اشکان سهرابی در بهشت زهرا و سکوت و هراس های روزهای اول، امیدهای مادر سهراب اعرابی، دغدغه های برادر محرم چگینی در جنوب شهر تهران، دغدغه های دوست دختر امیر جوادی فر، دلگیری های همسر علی حسن پور برای صد و پنج روز دنبال جنازه گشتن، دل آشوبی های برادرِ امیر جوادی فر که خودشان برادر را تحویل پلیس دادند، بغض و فریاد پدر محمد کامرانی بر سر سعید مرتضوی، حس تلخ مادر علی موسوی در ظهر عاشورا، صدا ها متفاوت، نگاه ها متفاوت، عقاید مختلف وسلایق متنوع اما همگی متحد به دنبال یک رای گمشده و سپس حق گمشده. برای آرمان های مشترک، از همه دسته و طبقه و گروه به میدان آمدند، با دست های خالی در برابر دستان پر از اسلحه یک حاکمیت. همه را کشتند. حالا ما مانیدم و یک جنبش متکثر. شهیدان شهر، نمایندگانِ این جنبش متکثر هستند.

این فیلم حاصل زحمت من و محمد نیست، حاصل رنج و امید همه کسانی است که بیست و پنج خرداد را آفریدند، سی تر را، هجده تیر را… و تقدیم به همه کسانی است که هنوز هم علی رغم تکثر و تفاوت، با هم و در کنار هم می ایستند، آنچنان که یاران رفته در کنار هم ایستادند. شاید جمع شدن همه این صدا ها در کنار هم، مردم را هوشیار تر کند و حاکمیت ظلم را رسواتر.

صدای خانواده های داغدار اما امیدوار را بشنویم باور کنیم:

سبز یعنی امید در میانه شب
*****

یه شب مهتاب
... مستیم و هشیار
شهیدای شهر
خوابیم و بیدار
شهیدای شهر
آخرش یه شب
ماه میاد بیرون
از سر اون کوه
بالای دره
روی این میدون
رد میشه خندون
یه شب ماه میاد...
شاملو

فیلمی از مسیج علی نژاد و سید محمد پوینده

یک سال از خرداد و انتخابات ایران میگذرد، زخم ها به جا مانده اند و باز حکایت عظمت انسان هاست. انسان هایی که در غم امید میجویند و در سیاهی نور. فیلم کوتاه پیش رو حاصل گفتگوهایی است که در این یک سال گذشته راوی رنج تنها بخشی از کسانی است که خانواده ها یشان را در کهریزک یا در خیابان کشتند.

صدای خانواده های داغدار اما امیدوار شهیدان، اشکان سهرابی، امیر جوادی فر، محرم چگینی، محمد کامرانی، علی حسن پور، علی حبیبی موسوی و سهراب اعرابی


دانلود
mp4 - 3gp