نقاش رویاهای ما در بند نمی‌مانَد / فیلمی از میرحسین موسوی - بهمن ۱۳۸۹

این فیلم تازه منتشر شده مربوط به چند روز قبل از حصر کامل خانگی او، در بهمن ماه ۱۳۸۹ است. تمام آثاری که او در این فیلم به نمایش می‌گذارد، پس از هجوم ماموران امنیتی برای بازداشت خانگی وی و همسر اهل هنرش زهرا رهنورد، به مکان نامعلومی منتقل شدند.
کلمه


دانلود