فیلم مستند روزهای سبز اهواز

با سپاس فراوان از
گروه انقلاب سبز اهواز در فیسبوک

فصل اول
حضور میرحسین موسوی و خاتمی، آغاز تحول سبز در اهواز

4Shared 7mb - MediaFire 7mb - 14mb

فصل دوم
عظیم ترین راهپیمایی تاریخی مردم اهواز، ۱۹ خرداد ۱۳۸۸

4Shared 17mb - MediaFire 17mb - 29mb

فصل سوم
شوق و اشک حضور

4Shared 31mb - MediaFire 31mb - 60mb

فصل چهارم
خیزش سراسری مردم برای انتخابات

4Shared 17mb - MediaFire 17mb - 34mb


فصل پنجم
انتخابات و کودتا

4Shared 20mb - MediaFire 20mb - 39mb