نماهنگ - ای پدر - شهرام ناظری

این تصنیف بعد از رحلت آیت الله طالقانی اجرا شد و امروز هم مناسبت پیدا کرد


دانلود