فیلم مستند برهان ۱ - حمله به مسجد قبا شیراز در روز قدس ۱۳۸۹

پایگاه اطلاع رسانی مرجع سبز آیت الله دستغیب - حدیث سرو : برهان ۱ فیلم ساخته شده ای است از وقایع اتفاق افتاده در روز قدس توسط لباس شخصی ها و حمله به مسجد قبا. در این فیلم صحنه هایی از سنگ پرانی نیروهای لباس شخصی بطرف طلاب و اصحاب مسجد قبا مشاهده می گردد و تیراندازی نیروهای لباس شخصی را از بام مسجد شهدا به تصویر می کشد


مشاهده در یوتیوب در شش قسمتلینک های دانلود و
مشاهده از طریق بلاگر در چهار قسمتدانلود


دانلود


دانلود


دانلود