گزارشی درباره شهید کیانوش آسا - بی بی سی

تصاویری از فعالیتهای شهید کیانوش آسا، درجات علمی و مراسم بعد از خاکسپاری او
که اخیرا برای بی بی سی ارسال گردیده

مشاهده در یوتیوب

دانلود

مشاهده در بی بی سی