برای لمس آزادی - آریا آرام نژاد


برای هاله سحابی عزیز که مظلومانه پر کشید ...

هاله با چشمانی باز ابدی شد... در شبی که تاریخ برگی از کتاب قطورش را ورق زد و دیگر بار قصه غمبار دردانه پیامبر فرزانگی وخرد تکرار شد.
هاله مظلومانه به ابدیت پیوند خورد به دست مسلمان نماهائی که سجاده رو به شیطان پهن کرده اند و چرخش تسبیح واذکارشان برمدار کینه و دشمنی انسانها دوره می شود

وبلاگ شخصی آریا آرام نژاد


دانلود
mp4 - mp3

نماهنگ دیگری از این ترانه
شماره دو