تظاهرات مردم در مقابل منزل سهراب اعرابی

اهالی شهرک آپادانا در مقابل منزل سهراب اعرابی شعار میدهند سهراب ما نمرده این دولت که مرده


دانلود
-
جوانان در کوچه های مختلف به صورت گروهی حرکت کرده و شعار سر میدهند. فریاد اعتراضات شبانه مردم خشمگین هر شب لرزه بر اندام حکومت می اندازد و تلاش نیروهای حکومتی برای ایجاد فضای رعب و وحشت بی‌ نتیجه ماند و نیروهای سرکوبگر را مرعوب و مایوس کرده است. حکومت علیرغم بکار بردن تمامی شیوه های سرکوبگرانه تا به حال موفق به خاموش کردن صدای اعتراضات مردم نشده اند بلکه اعتراضات شبانه ابعاد و اشکال مختلفی به خود می گیرد


دانلود