عدم همراهی مردم با شعارهای پخش شده در نماز جمعه

اعتراض و عدم هماهنگی‌ با شعار‌های پخش شده از بلندگوها
مرگ بر انگليس
مردم: مرگ بر روسيه

خوني كه در رگ ماست هديه به رهبر ماست
مردم: خوني كه در رگ ماست هديه به ملت ماست

ما همه سرباز تو‌ایم خامنه‌ای، گوش به فرمان تو‌ایم خامنه‌ای
مردم: ما همه سرباز تو‌ایم موسوی، گوش به فرمان تو‌ایم موسوی

ای رهبر آزاده، آماده‌ایم آماده‌
مردم: هو میکشند


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود