چهلم شهدا و غرش مردم در خیابانها

مجتبی‌ بمیری رهبری رو نبینی


دانلود

ما بچه های جنگیم بجنگ تا بجنگیم رهبر ما قاتله ولایتش باطله


دانلود


دانلود

خامنه‌ای حیا کن مملکت رو رها کن


دانلود

زندانی سیاسی آزاد باید گردد


دانلود


دانلود

استتقلال، آزادی، جمهوری ایرانی


دانلود

ضرب و شتم و تیراندازی به تظاهر کنندگان


دانلود

مرگ بر دیکتاتور...چه رهبر...چه دکتر


دانلود

دیکتاتور دیکتاتور...این آخرین پیام است...ملت سبز ایران...آماده قیام است - دقیقهٔ ۱.۱۰


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود