حضور نیروهای سرکوبگر در حوالی مسجد بلال

حکومت وحشت‌ زده عوامل سرکوب خود را در اطراف مسجد بلال مستقر کرد ولی‌ باز هم نتوانست فریاد خشم مردم را فرو بنشاند


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود