تظاهرات مردم به مناسبت چهلم شهید سهراب اعرابی

نداییم، سهرابیم، ما همه یک صداییم - شکنجه، اعتراف، تجاوز دیگر اثر ندارد - مرگ بر این دولت مردم فریب


دانلود


دانلود

مراسم چهلم سهراب اعرابی در بهشت زهرا


دانلود