حمایت مردم از موسوی در ورزشگاه آزادی

شعارهای سر داده شده در ورزشگاه آزادی تهران طی‌ ديدار تيم های پرسپوليس و صبا - ۶ شهریور


Download