تظاهرات دانشگاه تهران - ۶ مهر

اعتراضات دانشجویی‌ به مناسبت آغاز سال تحصیلیدانلود


دانلود


دانلود


دانلود

وکیل ضد ملت خجالت، خجالت
شعار دانشجویان در اعتراض به حضور حداد عادل در دانشگاه تهران


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود

مجموعهٔ فیلمها

دانلود