فیلم "روزهای سبز" در جشنواره سن سباستین

ندای سبز مردم ایران در اسپانیا - نمایش فیلم "روزهای سبز" ساخته حنا مخملباف در جشنواره سن سباستین