پاره کردن بنرهای ستاد موسوی توسط نیروی انتظامی

سند دیگری از بیطرف نبودن دستگاه‌های دولتی در انتخابات ریاست جمهوری


دانلود