پیام بنی صدر به مناسبت روز قدس

فردا را روز مردم ایران و روز همبستگی‌ جنبش ایران و همهٔ جنبشها، در فلسطین و دیگر نقاط جهان، برای استقلال و آزادی و استقرر حاکمیت مردم و ولایت جمهور مردم کنید


دانلود