ادامهٔ اعتراضات دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ۱۳ مهر

برای سومین روز متوالی و در حضور گسترده مأموران حراست دانشگاه و بسیج، دانشجویان شجاع دانشگاه علم و صنعت در سالن غذاخوری فریادهای " یاحسین، میرحسین " و "الله اکبر" سر دادند


دانلود


دانلود