اعتراضات دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ۱۴ مهر

امروز سه شنبه ۱۴ مهر ۱۳۸۸ برای چهارمین روز علم و صنعت هم هم صدا با دانشگاه های دیگه فریاد اعتراضی آزادی خواهانه اش را به گوش همه رساند. ساعت ۱۲:۳۰ مثل روزهای گذشته جمعیّت زیادی در سلف پسران با سر دادن شعارهای "الله اکبر" و "یا حسین میر حسین" به اعتراضات خود شجاعانه ادامه دادند علیرغم اینکه رئیس کلّ حراست به همراه تعداد زیادی از مأمورین حراست و بسیجی ها امروز نیز مانند روزهای قبل با حضور در سلف و اطراف آن سعی در ترساندن دانشجویان داشتند. همچنین دانشجویان در دانشکده های خودشان با پخش شیرینی به مناسبت تولّد "شیخ مهدی کرّوبی" از این بزرگ مرد شجاع تجلیل کردند...ما بیشماریم...ا


دانلود