گزارش تلویزیونی جاسوسی حکومت ایران در آلمان

گزارشی از جاسوسی عوامل وزارت اطلاعات جهت شناسیی مخالفان در برنامهٔ پاناروما کانال ۱ تلویزیون آلمان


دانلود