نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت سبز شد

تجمع ایرانیان سبزپوش در مقابل غرفهٔ کتاب دولت کودتا در نمایشگاه کتاب فرانکفورت - ۲۵ مهر

گوشه‌ای از صحبتهای رد و بدل شده بین مردم معترض و گردانندگان غرفهٔ کتاب دولت کودتا در نمایشگاه کتاب فرانکفورت: شما لاشخورها فقط روی اجساد فرزندان ایران دارید لگد کوبی می‌کنید


دانلود


دانلود


دانلود