پیام کروبی در مورد حوادث نمایشگاه مطبوعات

مهدی کروبی خطاب به مردم ایران: بر پیمانم با مردم محکم ایستاده ام و هیچ باکی ندارم


دانلود mp4 3gp