تظاهرات کارگران معترض اهواز و حمایت مردم

کارکنان شرکت لوله سازی اهواز و مردم شعار سر دادند : "هيهات منه ذله "، "زندگي در ايران حق مسلم ماست"، "دولت کودتا استعفا، استعفا"، "يا مرگ يا عدالت"، "نصر من اله و فتح قريب مرگ بر اين دولت مردم فريب"، الله اکبر"
۳ آبان

دانلود


دانلود


دانلود

مجموع سه ویدئو بالا

دانلود


دانلود


دانلود


دانلود