شعار نویسی سبز در دانشگاه آزاد ساوه

وعدهٔ ما ۱۳ آبان - مرگ بر دیکتاتور - خامنه‌ای قاتل ولایتش باطله
۲ آبان

دانلود