گفتگو با نرگس کلهر دختر مشاور احمدی نژاد

گفتگوی حنا مخملباف با نرگس کلهر دختر مهدی کلهر مشاور احمدی نژاد درباره پیوستنش به جنبش سبز


دانلود

مصاحبهٔ بی‌ بی‌ سی‌ با با نرگس کلهر


دانلود

قبل از انتخابات مهدی کلهر خطاب به رقبای انتخاباتی احمدی نژاد توصیه کرد که: اینها استراحت بکنند و نظاره بکنند و به عنوان مشاور بچه‌های خودشون، فزندان خودشون بنشیند و ببینند که اینها چه کار میکنند


دانلود