تظاهرات دانشجویان دانشگاه آزاد کاشان

دانشجویان دانشگاه آزاد کاشان در اعتراض به بازداشت سه تن از دانشجویان این دانشگاه که عصر شنبه توسط نیروهای امنیتی ربوده شدند تجمعی برگزارکردند، دانشجویان در این تجمع خودجوش که حدود دو ساعت به طول انجامیداعتراض خود را به تداوم بازداشتهای غیرقانونی دانشجویان این دانشگاه اعلام کردند


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود