تظاهرات دانشجویان دانشگاه علم و صنعت - ۱۲ آبان

فریادهای "موسوی کرّوبی، حمایت حمایت" دانشجویان، در سالن آمفی تئاتر شهید بهرامی دانشگاه علم و صنعت


دانلود

کیانوش، کیانوش، راحت ادامه دارد


دانلود

دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در حال خارج شدن از آمفی تئاتر و برپایی تظاهرات با شعارهای "مرگ بر دیکتاتور" و "یا حسین میرحسین" به سمت دانشکده ی صنایع حرکت می کنند


دانلود

دانشجویان سبز دانشگاه علم و صنعت بعد از اینکه با حضور پرشمار خود فضای سالن آمفی تئاتر شهید بهرامی را در دست خود گرفتند با پشت کردن به سخنران سردار قاسمی و بسیجی ها شروع به خواند سرود یار دبستانی کردند


دانلود

فریاد "احمدی به گوش باش این آخرین پیامه جنبش سبز ایران آماده ی قیامه" و "مرگ بر روسیه"
دانشجویان بعد از خواندن سرود یار دبستانی برای جلوگیری از درگیری های بیشتر سالن مراسم را ترک کردند و با برپایی تظاهراتی به سمت دانشکده ی صنایع سعار سر دادند


دانلود

دانشجویان با حضور در برنامهٔ بسیج با عنوان "شکستن پنجه ی عقاب" که درباره ی ۱۳ آبان بود این مراسم را سبز کردند. دانشجویان در جواب بسیجی ها که می گفتند: "خونی که در رگ ماست، هدیه به رهبر ماست" شعار "خونی که در رگ ماست، هدیه به ملّت ماست" و در اعتراض به مزدورانی که از دانشجویان فیلم می گرفتند شعار دادند: جیره خوار، جیره خوار، دوربینتو خاموش کن


دانلود

دانشجوی سهمیه، همینه، همینه


دانلود

دانشجویان با دست زدن های ممتد و شعارهای الله اکبر مانع سخنرانی سردار سعید قاسمی شدند


دانلود

بالا بردن عکس های شهید کیانوش آسا توسّط دانشجویان سبز دانشگاه علم و صنعت و سر دادن شهارهای "مرگ بر دیکتاتور" و "الله اکبر" و برادر شهیدم، حقّتو پس می گیرم"


دانلود

دانشجویان سبز دانشگاه علم و صنعت در سالن غذاخوری این دانشگاه با سر دادن شعارهای "الله اکبر"، "مرگ بر دیکتاتور"، "دولت کودتا، استعفا، استعفا"، "یا حسین میرحسین" به استقبال 13 آبان رفتند


دانلود