پیام دانشجویان ایرانی برای اتحادیه دانشجویان اروپا

روز گذشته نشستی از سوی اتحادیه دانشجویان اروپا به مناسبت روز دانشجو تشکیل شد. بهاره هدایت سخنگوی اتحادیه دانشجویان ایران این پیام مهم را از سوی دانشجویان ایرانی برای آن نشست ارسال کرد


دانلود mp4 3gp