غلبهٔ مردم بر یگان ویژه و بسیج - ۱۳ آبان

درگیری پیروزمندانهٔ مردم با یگان ویژه و بسیج که منجر به فرار نیروهای سرکوبگر میشود


دانلود mp4 3gp