مرد سبز شجاع در مقابل گارد ویژه - ۱۳ آبان

مردی به تنهائی‌ در مقابل موتورسواران گارد ویژه بادکنک سبز خود را بر افرشته و شعار میدهد


دانلود