لگد مال شدن تصویر خامنه‌ای -۱۳ آبان

مردم با شعار "مجتبی بمیری، رهبری رو نبینی" تصویر علی خامنه را لگد مال می کنند. خیابان شریعتی


دانلود


دانلود