نامه محسن مخملباف به یزید زمان خامنه ای

ای پست تر از یزید ... تو منتظری را کشتی
محسن مخملباف در صدای امریکا :
اعتصاب سراسری و تعطیلی مدارس و دانشگاه ها فردا 7 دیماه /خبررسانی رعدآسا کنید...

مرگ منتطری مشکوک است...

نامه عاشورایی محسن مخملباف به یزید زمان "خامنه ای"

خامنه ای! ای پست تر از یزید
تو برنده شدی، اکنون دیگر یزید نفر اول نیست که در عاشورا آدم کشت، تو از او بردی.
حالا از خودم ناراضی ام که در 17 سالگی با شاه جنگیدم. او وقتی دید مردم او را نمی خواهند، کشور را گذاشت و رفت. اما تو ایستاده ای تا همه از ایران بروند.
خامنه ای! ای پست تر از یزید
مقاومت کن. بیشتر آدم بکش. بیشتر تجاوز کن. می خواستی احمدی نژاد را نجات بدهی، خودت از دست رفتی. می خواهی خودت را نجات بدهی، اصل ولایت فقیه را از بین بردی. دست مریزاد. لطفا باز هم مقاومت کن تا ما باز هم بیشتر به دست آوریم.
خامنه ای! ای پست تر از یزید
غرور و نخوت ترا همه می دانستند، اما حسادتت را کمتر کسی می دانست. تو منتظری را کشتی و خودت بر پیکر شهید او بر بلندای دستان مردم حسودی کردی.
خامنه ای! ای پست تر از شمر
تو منتظری نیستی که به قدرت نه گفت تا انسان بماند و محبوب مردم شد و رفت.
تو خمینی نیستی که شاه را بیرون کرد و برای چند سال محبوب مردم شد و رفت. تو حتی برای نجات خودت در روز تاسوعا با مزدوران خودت به خانه خمینی حمله کردی.
تو حتی شاه نیستی که وقتی دانست مردم او را نمی خواهند سلطنت و کشور را گذاشت و رفت تا مردم بدانند روزهای بدتری در انتظار آن هاست.
تو فقط یزیدی. چون تنها تو در عاشورا آدم می کشی.
خامنه ای! ای پست تر از خولی
ما تو را به زیر می کشیم، با اصل ولایت فقیه ات.
ولایت فقیه جامه آلوده ای است که حتی اگر نعوذبالله خدا به تن کند، هستی کن فیکون می شود.
خامنه ای ما ترا به زیر می کشیم از تخت حکومت ات. نه، ما ترا بالا می کشیم از چاه صدامی ات و نور به صورتت می اندازیم اما نه با چراغ قوه ای که در دست یک سرباز آمریکایی است. این نور از مشعل یک دانشجوست که ترا از عمق چاه ترس ات بیرون کشیده.
آن دانشجو اما ترا نمی کشد. او ترا در عاشورای بعدی در بین دسته عزاداران حسینی رها می کند تا مردم با چشمان حیرت زده خود ببینند تنهایی یزید را.
خامنه ای! ای یزید! در هفتم و چهلم شهدای عاشورای امسال ترا از تخت ات به زیر می کشیم.
خامنه ای! ای پست تر از پستی...
محسن مخملباف
عاشورای 1388


دانلود