نجف آباد، زادگاه آیت الله العظمی منتظری - عاشورا ۶ دی

یک شنبه 6 دی ماه 1388 خورشیدی در شهر نجف آباد اصفهان ساعت 8:30 مراسم رفته رقته آغار و از ساعت 9:30 دقیقه طبق هماهنگی صورت گرفته دربین مردم تظاهرات گسترده و با جرأت می توان گفت تظاهرات 100 تا 200 هزار نفری و حتی بیشتر مردم نجف آباد بر ضد حکومت دیکتاتوری ایران آغاز شد. مردم نجف آباد با قدرت شعار های خود و حمایت خود از مردم سبز ایران را محکمتر از همیشه فریاد کردند و در پیامی مستقیم به شخص خامنه ای خطاب کردند این ماه ماه خون است یزید سرنگون است.. این لشکر حسین است حامی میر حسین است و با پرتاب کردن نارنجک های دستی به سمت تصویر کاشیکاری شذه خامنه ای به او یاداور عاشورای سال 57 شدند.. نیرو های امنیتی حاضر در نجف آباد با دین این جمعیت عظیم که در شهر کوچک نجف آباد که دارای جمعیت بسیار کم می باشد حیرت زده شدند و به هیچ عنوان جرأتی برای یک کلام ساده در مقابل مردم و یا جلوگیری آنها را نداشته و حتی کسانی که از بین لباس شخصی ها که سعی برهم زدن مراسم را داشتند توسط مردم راهی بیمارستان ها گردیدند

بعدازظهر روز عاشورا نیز مراسمی در حسینه اعظم برگزار گردید. جمعیت بی نظیری حضور داشتند که خیابان حسینه را کاملأ پر کرده و به خوبی در حال برگزاری بود اما ناگهان با حمله چند صد نفری لباس شخصی و مزدوران بسیجی به درگیری رو در رو تبدیل شد که تا ساعاتی پیش و قبل از آنکه فضای شهر نجف آباد به حکومت نظامی تبدیل شود ادامه داشت. ترس دولت کودتا باعث گردید تعداد زیادی گارد ویژه در حدود 1000 تا 2000 نفر از اصفهان به نجف آباد اعزام شوند تا بتوانند جو بد و سرکوبگر حکومتی را ایجاد کنند.. خبر ها حاکی از دست و پا های شکسته مردمی میزند که با دست خالی جلوی مزدوران بسیجی و گار ویژه ایستادند تا کنون خبری از کشته شدن مردم در دست نیست

ما بیشماریم
جنبش سبز اصفهان


دانلود

در ساعت 3 بعدازظهر روز عاشورا مراسم هفت آیت الله العظمی منتظری با شکوه بسیاری آغاز شد و جمعیت بسیاری حضور داشتند که رفته رفته به جمعیت اضافه شد خیابان خسینه را در بر گرفت. در این ویدئو شما گوشه هایی از بیانه آقای مهاجرانی را می شونید که قرائت شد. حتی به یاد آیت الله منتظری مرجع عالیقدر سخنانی از سخنرانی های ایشان بخصوص سال 1376 نیز پخش شد.


دانلود

مردم با پرتاب نارنجک های دست ساز به تصویر کاشیکاری شده مسجد جامع این شهر و سر دادن شعار های از جمله مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر، اونی که میگه عادله - دروغ میگه قاتله و حتی در بعضی مواقع سر دادن شعار مرگ بر خامنه ای مخافت شدید خود را علام . داشتند. و از طرف دیگر مزدوران بسیجی برای فراری عکس خامنه ای آن را پشت یک پارچه پنهان کردن و این تصویری زیبا از شرایط کنونی رهبری دارد که مزذوران بسیجی آن را در پیش روی مردم خلق کردند. آری آقای خامنه ای همه ایران سبز است و اینگونه باید پنهان شوی


دانلود


دانلود