اتوبوس‌های بسیجیان اعزامی به دانشگاه علم و صنعت - ۱۶ آذر

بسیجیانی كه به علم و صنعت آورده شده بودند و بعدا ذكر شد كه آنها دانشجو بوده‌اند


دانلود