تظاهرات دانشجويان دانشگاه هنر تهران - ۲ دی

تعدادي از دانشجويان دانشگاه هنر تهران پس از تجمع 16 آذر ممنوع الورود به دانشگاه شده اند، در اعتراض به اين حرکت دانشجويان پس از 16 آذر از حضور در کلاس ها خودداري کرده و همه روزه از ساعت 2 در سالن مرکزي دانشگاه حضور بهم رسانده و با خواندن اشعار اعتراضي خواستار بازگشت مجدد هم کلاسي هاي خود و پاسخگويي رييس دانشگاه مي باشند
ويدئويي که مشاهده مي کنيد مربوط به تجمع روز 2 دي مي باشد


دانلود


دانلود


دانلود