تظاهرات تهران (۸) - عاشورا ۶ دی

به آتش کشیدن ماشین پلیس - تقاطع خوش و آزادی


دانلود


دانلود


دانلود

نیروی انتظامی به تدریج عقب نشینی کرد و دو تا از ماشیناش دست مردم افتاد


دانلود


دانلود


دانلود

بعد از اینکه ماشینارو آتیش زدن یه گروه بسیجی با موتور حمله کردن و بین مردم محاصره شدن این فیلم صحنه گیر افتادنشونه مردم تا می خوردن اونا رو زدن هیچ کدوم سالم در نرفتنبعد از این کتک کاریه مفصل یه گروه ضد شورش اومدن و یه عالمه گاز فلفل زدن


دانلود


دانلود


دانلود