مصاحبه نیویورک تایمز با مرحوم آیت الله منتظری ۲۰۰۴

اگر حکومت خود را اصلاح نکند و آزادی ندهد مردم بار دیگر انقلاب خواهند کرد


دانلود