شعار مرگ بر خامنه‌ای در خیابانها - ۱۶ آذر


دانلود


دانلود mp4 3gp


دانلود mp4 3gp


دانلود mp4 3gp


دانلود mp4 3gp


دانلود mp4 3gp

تجمع مردم معترض در خيابان فخر رازي: پرتاب گاز اشک آور از سوي مأموران


دانلود


دانلود


دانلود